Home

Yoga Den Haag Winfried Termaaten

Winfried Termaaten is yogadocent in Den Haag en geeft yogalessen in zijn eigen yogastudio. Hieronder kun je iets lezen over de yogalessen en over Winfried. Klik hier om direct naar de yogalessen te gaan.

Welkom op de website van Yoga Winfried Termaaten

De yogalessen zijn er zoveel mogelijk op gericht om lichaam en geest op een natuurlijke manier in balans te brengen. Als lichaam en geest in balans zijn, functioneren we als mens het beste. Middels fysieke oefeningen (asana’s), visualisaties, ademhalings-, concentratie- en ontspanningsoefeningen wordt het bewustzijn geprikkeld om te beseffen dat we zoveel meer zijn dan alleen een lichaam. Vaak vinden er ook korte meditaties plaats waarbij de aandacht naar binnen wordt gericht. Mindfulness speelt hierbij een belangrijke rol. Elke week wordt er een andere les gegeven.

Als aanvulling op de lessen worden er behandelingen gegeven met VortexHealing®, reiki, klankschalen of bloesemremedies. Het doel hiervan is altijd om je enerzijds dichter bij jezelf te brengen, bij de plek waar alle antwoorden gevonden kunnen worden, en anderzijds om alle onnodige bagage op te ruimen en los te laten.

Op zondagmorgen worden er met regelmaat klankconcerten en groepshealingen gegeven en is er een mogelijkheid om de diepe ontspanning van Yoga Nidra te ervaren. Deze activiteiten zijn ook voor niet-leerlingen toegankelijk (zie agenda).

Winfried Termaaten

Winfried Termaaten studeerde in 1985 cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Hij werkte jarenlang als ontwerper voor de internationale textiel- en papierindustrie.
Zijn opleiding tot yogaleraar ontving hij in diezelfde tijd van Corrie Koot (Studio Visie). Zij was zelf weer een leerling van Sri Swami Hridayananda Mataji, een vrouwelijke discipel van de beroemde Sri Swami Sivananda, de oprichter van de Divine Life Society.

Yoga Den Haag bij Winfried Termaaten

Blijven leren

Na z’n opleiding was hij achtereenvolgens werkzaam bij studio het Licht te Zoetermeer en studio Vikas te Den Haag. Winfried beoefent nu 36 jaar enthousiast yoga. Hij kan inmiddels bogen op bijna 28 jaar leservaring. In 1998 begon hij z’n eigen yogastudio. Na z’n opleiding volgde hij talloze bijscholingen. Op het gebied van adembeheersing, anatomie, mindfulness, rugklachten, Kripalu en Egyptische yoga, meditatie, chakrapsychologie, yoga en kanker. Onder andere bij William Yang. Daarnaast aanvullende cursussen bij Marijke Ludwig.

In 2004 werd Winfried Termaaten Reiki-Master. Hij volgde daarnaast de opleiding tot bloesemtherapeut bij Bram Zaalberg te Horst. Ter verdere aanvulling van z’n healingcapaciteiten is hij actief bezig met de trainingen VortexHealing®. Hij verkreeg het certificaat dat hem bevoegd maakt tot het geven van Reconnective Healing®. Winfried kan lichaam en ziel met elkaar verbinden middels Soul/Body Fusion™. Een methode die is ontwikkeld door Jonette Crowley.
Zo’n 10 jaar terug ontdekte Winfried de heilzame werking van Tibetaanse klankschalen. Hij geeft tegenwoordig regelmatig klankconcerten.

Groepsles, maar ook individuele lessen

Naast de groepslessen geeft Winfried in de studio eveneens privé yogalessen in Den Haag. Bijvoorbeeld bij specifieke klachten, voor gerichte oefenprogramma’s of voor ademtherapie. Daarnaast geeft Winfried VortexHealing® – en Reikibehandelingen. Ook kan hij als bloesemtherapeut bloesemremedies inzetten ter ondersteuning van belangrijke lichaams- en/of levensprocessen. Reiki-inwijdingen vinden eveneens met regelmaat plaats.


Yoga

Yoga is de algemene benaming voor het gehele, uit India afkomstige, stelsel van oefeningen en technieken. Dat streeft ernaar de mens tot rijpheid en zelfverwerkelijking te brengen. Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet. Het staat voor ‘verenigen’, ‘verbinden’ en ook ‘zich geestelijk verdiepen’. Het ervaren van eenheid met alles wat leeft. En, in essentie, met God, het Hogere, de Bron (of welke naam je er ook aan wilt geven) maakt de uiterlijke wereld tot een voortdurende spiegel van z’n innerlijke bewustzijnstoestand.

Harmonie

Wanneer de mens kan doordringen tot het volledige besef van wie of wat hij werkelijk is, dan vloeit daar een natuurlijke harmonie met zichzelf. Met z’n omgeving en het leven in het algemeen. Volledig tot bloei en rijpheid gekomen zullen alle kwaliteiten en mogelijkheden op een natuurlijke manier tot uiting komen en hun weg in de wereld vinden.