06 39 65 57 59 winfriedyoga@hotmail.com

Bloesemremedies

Bloesemremedies

Bloesemremedie Den Haag. Bij bloesemtherapie wordt met bloesemremedies gewerkt. Bloesemremedies zijn de vloeibare, gepotentieerde, subtiele extracten die ontstaan tijdens een proces waarbij de bloem, onder invloed van zonlicht, haar informatie doorgeeft aan bronwater.

Energie

In hun perfectie bevatten bloemen de hoogste concentratie licht/energie van een plant. Deze essentie, een ongrijpbare, subtiele energie, vormt de blauwdruk voor een bepaald aspect van het leven. Via deze essentie kunnen bloemen mensen, dieren en planten helpen dit aspect van het leven verder te ontwikkelen of te vervolmaken.

Naast de remedies die de essenties van bloemen bevatten, bestaan er ook edelsteenremedies, omgevingsremedies en remedies die de essentie van de flora en fauna van de oceaan tot uitdrukking brengen.

Geschiedenis bloesemremedie

Bloesemremedies kennen een lange geschiedenis en werden al gebruikt in oude culturen en beschavingen. Van de Aboriginals in Australië is bekend dat ze profiteerden van de essentie van bloemen door deze in hun geheel op te eten. De dauw op de bloem, geënergetiseerd door het zonlicht, bracht de subtiele informatie van de bloem in het lichaam. Een innerlijk weten deed ze intuïtief naar de juiste bloem reiken. Andere culturen, zoals de Egyptische, Maleisische en verschillende Afrikaanse culturen gebruikten bloemen om hun emotionele gemoedstoestand te behandelen of in balans te brengen.

Bloemenvelden

In Europa werden in de Middeleeuwen door kloosterlingen lakens op met dauw bedekte bloemenvelden gelegd en vervolgens gedroogd. De informatie van de bloemen, geabsorbeerd door de stof, werd gebruikt om het genezingsproces van zieken te bespoedigen. Uit het werk van de grote mystici Hildegard von Bingen en Paracelsus kunnen we afleiden dat bloesemremedies werden gebruikt om patiënten emotioneel in balans te brengen.

Edward Bach

In de 20e eeuw is het de Engelse pionier Dr. Edward Bach (1886-1936) die het procédé om bloesemremedies te maken opnieuw ontdekt en ontwikkelt. Lange tijd waren de remedies die Dr. Bach ontwikkelde de enig bestaande. Vandaar dat we soms nog steeds spreken van Bachremedies. Sinds het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw worden er echter op meerdere plaatsen op aarde bloesemremedies ontwikkeld. Sinds de tijd van Dr. Bach is ons leven in menig opzicht sterk veranderd (sociaal, seksueel, ecologisch, educatief, technologisch, spiritueel, etc. ). Deze nieuwere remedies zijn meer gericht op de eisen en uitdagingen van de 21e eeuw en helpen de moderne mens zich aan te passen aan alle kleine en grote veranderingen die momenteel op aarde plaatsvinden.

Toepassing

wijze van gebruik

Bloesemremedies worden meestal, verdeeld over de dag, via de mond ingenomen. Met een pipetje worden enkele druppels onder de tong gedruppeld. Het regelmatige gebruik van de bloesemremedie en daarmee zijn constante herinnering aan de informatie van de betreffende bloem, vormt de kracht van zijn katalyserende werking.

wanneer toe te passen

Bloesemremedies kunnen tevens worden opgelost in een glas water waar dan met tussenpozen van gedronken wordt. Ook kunnen de remedies als spray in de ruimte worden verneveld. Verder kunnen de remedies worden toegevoegd aan badwater voor opname door de huid. Rechtstreeks op het lichaam is een andere manier die vaak verrassende resultaten geeft. Acupuncturisten gebruiken de remedies soms om de behandeling extra kracht bij te zetten. Zij druppelen de vloeistof dan direct op de meridiaanpunten.

Bloesemremedies werken als katalysators en kunnen helpen of worden toegepast bij veel verschillende situaties en omstandigheden:

 • voor het geven van verlichting in tijden van emotionele stress
 • voor alle terugkerende emotionele gemoedstoestanden
 • voor gevoelens van helderheid, kalmte of innerlijk welbehagen
 • om je weg te vervolgen met meer vertrouwen en doelgerichtheid
 • voor inzicht tijdens overgangsfases
 • bij scheiding en verlies
 • als katalysator voor persoonlijke groei en transformatie
 • om patronen van zelfbeperking te herkennen en te doorbreken
 • bij gebrek aan concentratie en leerproblemen
 • ADHD
 • depressiviteit
 • voor alle zielewonden
 • etc.

Voor iedereen geschikt

Bloesemremedies zijn geschikt voor iedereen en in alle mogelijke situaties. Zonder problemen kunnen zij bovendien worden ingezet ter ondersteuning van of naast allopathische dan wel homeopathische behandelingen en therapieën. Bloesemtherapie is geen exclusief antwoord op alle ziekten van de mensheid, maar de remedies kunnen een belangrijke katalysator zijn naar een gezondere, meer evenwichtige manier van leven. Kinderen reageren doorgaans uitstekend op bloesemremedies. Ook de problemen waar Nieuwetijdskinderen tegenop lopen kunnen goed met bloesemremedies behandeld worden.

Ook voor (huis)dieren zijn de remedies heel goed toe te passen. Denk hierbij aan operaties, angsten, gevoelens van eenzaamheid of heimwee, allerlei blokkades, etc.. Bij problemen met kamer- of tuinplanten kunnen de remedies eveneens een oplossing bieden.

De remedies werken niet verslavend, kennen geen bijwerkingen en zijn veilig in het gebruik. Zij dwingen niets af. Ze vullen slechts aan wat ontbreekt, met respect voor de eigen vrije wil. In ieder mens liggen de antwoorden op alle vragen verborgen. De remedies zullen helpen deze antwoorden te vinden. Ze duwen je zachtjes in een richting waarin je zelf tot inzicht komt. Daar bloesemremedies een groter bewustzijn van ons innerlijk leven stimuleren werken zij aan de belangrijke en zeer noodzakelijke verbinding van lichaam en ziel. Werken met bloesemremedies is werken aan genezing, gezondheid en groei.

Consult

Krachtige systemen

Vaak zal er bij een eerste bezoek aan een bloesemtherapeut begonnen worden met slechts één ‘type’ remedie. Dit om de ontvankelijkheid voor de boodschap van de bloem geleidelijk aan te ontwikkelen. Bij vervolgconsulten kunnen dan vervolgens combinaties worden gebruikt. Bij combinaties worden meerdere remedies tegelijkertijd ingeschakeld, hoewel het bij dieperliggende zaken vaak beter is om te werken met slechts één ‘type’.

De bloesemtherapeut zal letten op de geschiedenis, de doelstelling, sterke en zwakke punten, relaties, werk en levenservaring van het individu.

Winfried Termaaten werkt veel met de bloesemremedies van Bloesem Remedies Nederland (BRN). Deze werden ontwikkeld door Bram Zaalberg en de Australische Bush Flower Remedies die ontwikkeld werden door Ian White. Beide systemen werken bijzonder krachtig en worden over de hele wereld toegepast.

Afspraak en kosten

Bloesemremedie Den Haag bij Winfried Termaaten

Neemt u contact met mij op voor meer informatie over bloesemremedies en/of voor het maken van een afspraak.
Alle bloesemconsulten vinden plaats in de studio en duren ongeveer 1 uur.

Bloesemtherapie € 57,50

Resultaten

Werkzaamheid

Bij een zo subtiele substantie als een bloesemremedie valt van tevoren moeilijk te zeggen hoe de verandering plaats zal vinden en of deze voor de betreffende persoon ook duidelijk waarneembaar zal zijn. Sommigen voelen helemaal niets of merken slechts vaag een verandering op, anderen hebben direct heel opmerkelijke resultaten. Vaak zien we de veranderingen duidelijker over een langere periode. Wie langere tijd met bloesemremedies werkt, ontwikkelt vanzelf een zekere gevoeligheid voor hun werking. Het kan heel goed zijn dat we pas later een verandering bespeuren in de manier waarop we in het leven staan, in hoe we handelen in bepaalde situaties, in hoe we naar onszelf en anderen kijken en hoe we ons lichaam ervaren.

Ervaringen