06 39 65 57 59 winfriedyoga@hotmail.com

Over mij

Winfried Termaaten

Winfried Termaaten studeerde in 1985 cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Hij werkte jarenlang als ontwerper voor de internationale textiel- en papierindustrie.
Zijn opleiding tot yogaleraar ontving hij in diezelfde tijd van Corrie Koot (Studio Visie). Zij was zelf weer een leerling van Sri Swami Hridayananda Mataji, een vrouwelijke discipel van de beroemde Sri Swami Sivananda, de oprichter van de Divine Life Society.

Yoga Den Haag bij Winfried Termaaten

Blijven leren

Na z’n opleiding was hij achtereenvolgens werkzaam bij studio het Licht te Zoetermeer en studio Vikas te Den Haag. Winfried beoefent nu 39 jaar enthousiast yoga. Hij kan inmiddels bogen op bijna 31 jaar leservaring. In 1998 begon hij z’n eigen yogastudio. Na z’n opleiding volgde hij talloze bijscholingen. Op het gebied van adembeheersing, anatomie, mindfulness, rugklachten, Kripalu en Egyptische yoga, meditatie, chakrapsychologie, yoga en kanker (o.a. bij William Yang). Daarnaast aanvullende cursussen bij Marijke Ludwig.

In 2004 werd Winfried Termaaten Reiki-Master. Hij volgde daarnaast de opleiding tot bloesemtherapeut bij Bram Zaalberg te Horst. Ter verdere aanvulling van z’n healingcapaciteiten is hij actief bezig met de trainingen VortexHealing®. Hij verkreeg het certificaat dat hem bevoegd maakt tot het geven van Reconnective Healing®. Winfried kan lichaam en ziel met elkaar verbinden middels Soul/Body Fusion™. Een methode die is ontwikkeld door Jonette Crowley.
Zo’n 15 jaar terug ontdekte Winfried de heilzame werking van Tibetaanse klankschalen. Hij verzorgt tegenwoordig regelmatig klankconcerten.

Groepsles, maar ook individuele lessen

Naast de groepslessen geeft Winfried in de studio eveneens privé yogalessen in Den Haag. Bijvoorbeeld bij specifieke klachten, voor gerichte oefenprogramma’s of voor ademtherapie. Daarnaast geeft Winfried VortexHealing® – en Reikibehandelingen. Ook kan hij als bloesemtherapeut bloesemremedies inzetten ter ondersteuning van belangrijke lichaams- en/of levensprocessen. Reiki-inwijdingen vinden eveneens met regelmaat plaats.


Yoga

Yoga is de algemene benaming voor het gehele, uit India afkomstige, stelsel van oefeningen en technieken. Dat streeft ernaar de mens tot rijpheid en zelfverwerkelijking te brengen. Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet. Het staat voor ‘verenigen’, ‘verbinden’ en ook ‘zich geestelijk verdiepen’. Het ervaren van eenheid met alles wat leeft. En, in essentie, met God, het Hogere, de Bron (of welke naam je er ook aan wilt geven) maakt de uiterlijke wereld tot een voortdurende spiegel van z’n innerlijke bewustzijnstoestand.

Harmonie

Wanneer de mens kan doordringen tot het volledige besef van wie of wat hij werkelijk is, dan vloeit daar een natuurlijke harmonie met zichzelf uit voort. Met z’n omgeving en het leven in het algemeen. Volledig tot bloei en rijpheid gekomen zullen alle kwaliteiten en mogelijkheden op een natuurlijke manier tot uiting komen en hun weg in de wereld vinden.

Ervaringen